Χαρακτηριστικά

Με τις εφαρμογές της πλατφόρμας Clever Software Platform θα έχετε :

clever Software Platform

Γρήγορη εγκατάσταση

Εγκαθίστανται γρήγορα (σε λιγότερο από 2 ώρες) και παράγουν αποτελέσματα άμεσα.

clever Software Platform

Ευκολία στην χρήση

Είναι εύκολες στη χρήση και έχουν πολύ μικρό χρόνο εκμάθησης.

clever Software Platform

Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Διαθέτουν σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας (Windows).

clever Software Platform

Εύκολη σύνδεση με Εμπορολογιστικές Εφαρμογές

Συνδέονται εύκολα και γρήγορα με γνωστές εμπορολογιστικές εφαρμογές (χωρίς παραμετροποίηση και με χρονοπρογραμματισμό).

clever Software Platform

Ενοποίηση δεδομένων

Ενοποιούν όλα τα δεδομένα όλων των οικονομικών χρήσεων, διαφορετικών εταιρειών ή διαφορετικών εμπορολογιστικών εφαρμογών.

clever Software Platform

Εξαγωγή στοιχείων

Εξάγουν τα στοιχεία των αναφορών σε πολλά εναλλακτικά formats: (Excel, HTML, Ascii, XML, RTF, PDF, Εικόνες κ.λπ.)

clever Software Platform

Ασφάλεια δεδομένων

Η πλατφόρμα clever χαρακτηρίζεται με υψήλα ποσοστά ασφάλειας της πληροφορίες και των δεδομένων που παρουσίαζει στα εσωτερικά της εταιρίας.

clever Software Platform

Οργάνωση αποτελεσμάτων

Οργανώνουν ιεραρχικά τις αναφορές και τις διαχειρίζονται με ασφάλεια

clever Software Platform

Χαμηλό ολικό κόστος κτήσης

Έχουν χαμηλό ολικό κόστος κτήσης (Total Cost of Ownership) και γρήγορη επιστροφή της επένδυσής σας (Return On Investment).