Συνεργαζόμενες εφαρμογές

Συνεργαζόμενες Εφαργμογές

H εφαρμογή clever SOFTWARE PLATFORM, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισαγωγής, αντλεί στοιχεία από τις παρακάτω εφαρμογές :

  Εφαρμογή Κατασκευάστρια Εταιρία
1Atlantis II ERPAltec
2xLINE ERPAltec
3SingularLogic Business ERPSingularLogic
4SingularLogic Prime ERPSingularLogic
5SingularLogic ΟρίζοντεςSingularLogic
6SingularLogic EurofasmaSingularLogic
7SingularLogic Enterprise ERPSingularLogic
8SingularLogic ControlSingularLogic
9SoftOne Soft1SoftOne
10μέσω αρχείων ASCIIμε οποιαδήποτε εμπορολογιστική εφαρμογή