Τιμοκατάλογος Προϊόντων

Οι τιμές λιανικής(*) των προϊόντων μας είναι οι παρακάτω:

ΠροϊόνΑξίαΕτήσιο
Συμβόλαιο
Συντήρησης
cleverPicture300 €60 €
   Designer (Addon)300 €60 €
cleverProfit600 €120 €
   Πιστωτικά Τζίρου Προμηθευτών (Addon)400 €80 €
cleverStock600 €120 €
cleverForecast 100300 €60 €
cleverForecast 500800 €160 €
cleverForecast Unlimited1.800 €360 €


Οδηγοί Σύνδεσης

Επιπλεον Χρήστες

Για την σύνδεση των παραπάνω προϊόντων με το εμπορολογιστικό σας σύστημα θα χρειαστείτε και ένα από τους παρακάτω οδηγούς σύνδεσης.

Οδηγοί σύνδεσης (Drivers)ΤιμήΕτήσιο
Συμβόλαιο
Συντήρησης
Εμπορολογιστικά
SingularLogic Eurofasma150 €30 €
SingularLogic Control150 €30 €
SingularLogic Ορίζοντες150 €30 €
SingularLogic Prime150 €30 €
ALTEC xLINE150 €30 €
SoftOne S1-100, S1-300150 €30 €
Σύνδεση με αρχεία ASCII150 €30 €
E.R.P.
SoftOne S1-ERP500 €100 €
ALTEC Atlantis II ERP500 €100 €
SingularLogic Enterprise ERP800 €160 €
SingularLogic Business ERP500 €100 €


Επιπλέον Χρήστες

Επιπλεον Χρήστες

Οι παραπάνω τιμές αφορούν single user εκδόσεις για παρακολούθηση μίας εταιρίας. Σε περίπτωση περισσότερων χρηστών ή/και παρακολούθησης περισσότερων εταιριών, οι παραπάνω τιμές πολλαπλασιάζονται με έναν συντελεστή που αφορά τον μέγιστο αριθμό ταυτόχρονων χρηστών ή εταιριών σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

ΧρήστεςΣυντελεστής
Δύο (2)1,25
Τρεις (3) - έξη (6)1,50
Επτά (7) - 102,00
Έντεκα(11) και πάνω4,00

(*) Οι παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.