H your Partner είναι οι άνθρωποί της.

Ιδρύθηκε από πρωτοπόρους επιχειρηματίες και καταξιωμένα στελέχη που διαθέτουν εμπειρία 20 χρόνων στον τομέα επιχειρηματικού λογισμικού και υπηρεσιών.

Με όρεξη για δημιουργία, όραμα και στόχους, με φαντασία, ταλέντο και σκληρή δουλειά οι άνθρωποι της your Partner συνεργάζονται αρμονικά, δημιουργούν καινοτόμες και αξιόπιστες εφαρμογές και λύσεις και παρέχουν υπεύθυνα και αποτελεσματικά υπηρεσίες προς τους πελάτες.

Η στελέχωση της εταιρείας απαρτίζεται από Μηχανικούς Ανάπτυξης Λογισμικού, Project Managers, και Συμβούλους Υλοποίησης με πολύχρονη εμπειρία στην υλοποίηση στρατηγικών πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού για επιχειρήσεις.

Με δεδομένο ότι η τεχνογνωσία δημιουργείται και συντηρείται από ανθρώπους και απλά υποστηρίζεται από εξοπλισμό και μεθοδολογίες, το ανθρώπινο δυναμικό μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή και παραμένει ο σημαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της εταιρίας.

Πετρόπουλος Δημήτρης

Κάτοχος ΜΒΑ. Από το 1985 έως σήμερα, είτε από την θέση αρχικά του Software Engineer, είτε από την θέση του Program Manager, είτε ως τεχνικός διευθυντής σχεδιάζει, αναπτύσσει και επιβλέπει την παραγωγή πλήθους γνωστών εμπορικών εφαρμογών. Από το 1995 έως το 2004, ηγήθηκε της σχεδίασης και ανάπτυξης των εφαρμογών της εταιρίας Singular Software ΑΕ ως τεχνικός διευθυντής. Προγράμματα τα οποία αποτέλεσαν best sellers στον τομέα του επιχειρησιακού software υλοποιήθηκαν με δική του συμβολή (Singular Manager, Singular Eurofasma, Singular Enterprise, Open Control κλπ). Από το 2005 είναι Διευθύνων Σύμβουλος της your Partner ΑΕ.

Λεκάτης Νικόλαος

Μαθηματικός με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο Κ.Π.Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Τμήμα Επιστημονικού Προγραμματισμού), τεως Συνεργάτης ΕΜΠ (Έδρα Αντοχής των Υλικών). Διατέλεσε Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας SELSOFT που εξαγοράστηκε το 1998 από SINGULAR.

Έχει 25ετή εμπειρία στην Ανάλυση, στον Σχεδιασμό και στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Προγραμματισμός Αποθεμάτων, Παραγωγή, Συντήρηση Μηχανών, Warehouse Management). Υλοποίηση άνω των 20 μεγάλων Έργων (άνω των 100.000 € το καθένα). Από το 2005 κατέχει τη θέση του Προέδρου στην εταιρία your Partner ΑΕ.

Βασιλοπούλου Χρύσα

Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου, τμήμα Πληροφορικής. Από το 1989 υποστηρίζει προγράμματα όλων των γνωστών εμπορικών εφαρμογών της αγοράς. Διατέλεσε υπεύθυνη υποστήριξης στην εταιρία Supervisor ΑΕ έως το 1999. Εργάστηκε στην ComputerLogic Α.Ε. ως Senior Consultant και στη συνεχεια, στη Singular ΑΕ ως υπεύθυνη του τμήματος ελέγχου όλων των προγραμμάτων της εταιρίας έως το 2005. Αποτέλεσε βασικό μέλος της ομάδας ανάπτυξης του Singular Enterprise ERP. Κατέχει την θέση του αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας.

Γράβος Γιώργος

Είναι Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Διατέλεσε Διευθυντής R&D της Singular Software AE από το 1999 έως το 2005. Research and Development Project Manager της ομάδας σχεδίασης και ανάπτυξης του συστήματος Singular Enterprise ERP (Borland Delphi, Oracle, Coad/Yourdon). Research and Development Project Manager της οικογένειας εφαρμογών Singular Hotel Manager της εταιρίας Singular Software. Υπεύθυνος των προϊόντων της εταιρίας Borland SA (Software Development tools και Databases) στην εταιρία M-DATA. Από το 2005 είναι διευθυντής Research and Development της Εταιρίας your Partner ΑΕ.

Πάζας Ηλίας

Πτυχιούχος (Εφαρμοσμένης κατεύθυνσης) του Μαθηματικού τμήματος της σχολής Θετικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τελειόφοιτος σπουδαστής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά συστήματα" του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Project Leader στη Singular Software από το 1999 έως το 2005 (Senior Software Engineer των υποσυστημάτων Εμπορική διαχείριση, Διαχείριση αποθηκων στο προϊόν Singular Enterprise ERP). Βασικό μέλος της ομάδας ανάπτυξης της εταιρίας your Partner ΑΕ. Είναι Senior Software Engineer με εμπειρία σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες ανάπτυξης αλλά και σε διαφορετικά RDBMS συστήματα. Επιπρόσθετα έχει ασχοληθεί εκτενώς με εφαρμογές για φορητές συσκευές αλλά και εφαρμογές διαχείρισης RFID, αντικείμενο που αποτελεί τη βασική σημερινή του ενασχόληση.

Απέσσος Μιχάλης

Μαθηματικός (Εφαρμοσμένης κατεύθυνσης). Εργάζεται 20 χρόνια ως Software Engineer με πολύ μεγάλη εμπειρία στο επιχειρησιακό λογισμικό. Διατέλεσε Project Manager στη Singular Software από το 1998 έως το 2005 ως υπεύθυνος ανάπτυξης των υποσυστημάτων Εμπορική διαχείριση, Διοίκηση αποθεμάτων, Εφοδιαστική διαχείριση αποθηκών, Πάγια στο προϊόν Singular Enterprise ERP. Βασικό μέλος της ομάδας ανάπτυξης της εταιρίας your Partner ΑΕ και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της. Ως Database Chief Architect σχεδιάζει και υλοποιεί τα προϊόντα μας είτε παρέχει λύσεις σε προϊόντα τρίτων.

Κασφίκης Κίμων

Από το 1995 έως το 2005 εργάστηκε ως Product Manager / Senior Software Engineer στην Singular ΑΕ. Το διάστημα αυτό διατέλεσε Product Manager, Senior Software Engineer στο προϊόν Singular Hotel Manager, Project Manager, Senior Software Engineer στο προϊόν Singular Enterprise ERP ως υπεύθυνος ανάπτυξης των υποσυστημάτων Οικονομικής Διαχείρησης, Γενικής / Αναλυτικής Λογιστικής, Οικονομικού Προϋπολογισμού, Πρϋπολογισμού Πωλήσεων, M.I.S. και eOrder Ηλεκτρονικές Παραγγελίες. Από το 2005 αποτελεί βασικό μέλος της ομάδας ανάπτυξης της εταρίας your Partner AE. Είναι ο User Interface Designer των προϊόντων μας. Οι εκτενείς γνώσεις σε εργαλεία και πλατφόρμες M.I.S. (Management Information Systems) και B.I. (Business Intelligence) τον καθιστούν πολύτιμο συνεργάτη.