Υπηρεσίες Υποστήριξης Πελατών

Οι άνθρωποι μας, διαθέτουν ευρεία τεχνογνωσία και πολυετή εμπειρία στην ανάλυση, ανάπτυξη και υποστήριξη έργων ERP’s. Παρέχουμε υπηρεσίες πληροφορικής υψηλής ποιότητας βασισμένες στην εμπειρία που έχουμε αποκτήσει και στην απόλυτη γνώση των εργαλείων που χρησιμοποιούμε.

Με γνώμονα τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας στις παρεχόμενες υπηρεσίες, και βασική μας προτεραιότητα, την ολοκληρωμένη και ποιοτική υποστήριξη των πελατών, παρέχουμε μια μεγάλη γκάμα επαγγελματικών υπηρεσιών υποστήριξης πληροφορικής, με στόχο το μέγιστο της ικανοποίησης των απαιτήσεων του πελατών μας και την μεγιστοποίηση της απόδοσης των λύσεων και των συστημάτων λογισμικού και υλικού που διαθέτουν.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Παραμετροποίησης, Υπηρεσίες Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης (Remote Support), Custom Εφαρμογές και Λύσεις, υπηρεσίες MIS .