Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής Υποστήριξης


Τηλεφωνική υποστήριξη

Παρέχεται η δυνατότητα μέσω τηλεφώνου ή email να δίδονται στους χειριστές οδηγίες για την άμεση επίλυση θεμάτων υποστήριξης.
Remote Support

Άμεση πρόσβαση στον υπολογιστή σας από Συμβούλους της Εταιρίας μας με τη δική σας εξουσιότηση και επίβλεψη, για την επίλυση θεμάτων Παραμετροποίησης, Επίλυση αποριών, αρχείων κτλ.. Κερδίζετε την άμεση και ταχύτερη επίλυση των θεμάτων χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία Συμβούλου.