Εκπαίδευσης και παραμετροποίησης

Η your Partner αναδεικνύει τη σωστή εκπαίδευση των στελεχών του Πελάτη ως τον καθοριστικότερο παράγοντα για την επιτυχία ενός έργου.

Η αξιοποίηση της επένδυσης σε ένα ERP συνοψίζεται στην ικανότητα που θα αποκτήσουν οι χρήστες να «οδηγούν» μόνοι τους το νέο τους σύστημα, με τρόπο εύχρηστο και ευέλικτο.

Για την αποτελεσματική αξιοποίηση ενός Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, απαιτείται συστηματική εκπαίδευση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των χρηστών, του προσωπικού πληροφορικής καθώς και των στελεχών.

Για τους παραπάνω λόγους, η Διεύθυνση Υποστήριξης Πελατών της your Partner, υποστηρίζει πλήρως τη μηχανογραφική λειτουργία των πελατών της με έμπειρους συμβούλους εφαρμογών και τεχνικούς λογισμικού, οι οποίοι παρέχουν καθημερινά λύσεις και προτάσεις στους πελάτες.